شرکت بیمه آسیا

کسب رتبه اول برای پنجمین سال متوالی.

کارشناس فروش

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش حرفه ای

همه شهر ها فروش،بازاریابی و تبلیغات