فیلپا

  • تولیدی/صنعتی
  • طراحی و تجهیز فضاهای اداری مدرن و کارآمد
  • www.philpa.com
شرکت فیلپا شرکتی نوآور و پیشرو در صنعت طراحی و تولید پارتیشن و مبلمان اداری است.

کارشناس فروش

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات