شکوفان گستران رایا تجارت

  • خرده فروشی/مراکز خرید و فروشگاه ها
  • طرح پوز آف یک طرح بانکی برای حمایت از کسب و کارها و حقوق مصرف کننده است
  • www.posoffco.com
شکوفان گستران رایا تجارت با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه بازرگانی در حال حاضر مجری طرح پوزآف می باشد.

کارشناس فروش حضوری

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات