کارگزاری بیمه چتر آسایش ایرانیان

  • بیمه
  • بازاریابی تلفنی به صدور بیمه نامه در شرکت های بیمه ای مختلف
  • chatreasayesh.ir
شرکت کارگزاری بیمه چتر آسایش ایرانیان، متعلق به تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو بوده و بیمه نامه مربوط به خودروهای صفر کیلومتر شرکت ایران خودرو را صادر می نماید.

کارشناس فروش تلفنی

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات