هدینگ ایران دی اچ

  • بازاریابی و تبلیغات
  • در راستای تکمیل پرسنل خود به تعدادی کارشناس فروش تلفنی نیازمند است حقوق ثابت همراه با پورسانت
  • http://irandh.ir
هلدینگ ایران دی اچ تولید کننده دستگاه های دافع حشرات بالغ بر 14 سال سابقه

کارشناس فروش تلفنی

تهران امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور