دانش بنیان کلاسه

  • آموزش / پژوهش
  • طراحی وبسایت و اپلیکیشن اختصاصیِ آموزشی با آیتم هایی متعدد
  • http://fanavar.org
شرکت فناور فرتاک آموزش - کلاسه- یک شرکت دانش بنیان در حوزه آموزش است که با مجموعه های آموزشی سراسر کشور همکاری می کند.در راستای هوشمند سازی و برندسازی مجموعه های آموزشی، برای این مجموعه ها وبسایت و اپلیکیشن اختصاصیِ آموزشی با آیتم هایی متعددی نظیر مدیریت مدرسه، مدیریت شهریه، کلاس مجازی، آزمون آنلاین، ارسال تکالیف و ... طراحی می کند. این طراحی با نام و لوگوی اختصاصی خود مجموعه ها می باشد.

پشتیبان مشتریان

رشت روابط عمومی / ارتباطات /خدمات مشتریان