شرکت صنایع غذایی آریافودان

  • تولیدی/صنعتی
  • این شرکت زنجیره شرکتهای دیگر مجموعه؛ شرکتهای آرد البرز و آرد سینا می باشد.
  • www.ariafoodan.com
شرکت صنایع غذایی آریافودان تولیدکننده نان صنعتی می باشد. این شرکت با هدف تولید نان سنتی به روش صنعتی و با رفع کلیه ایرادات نان سنتی در سال 1395 به بهره برداری رسیده است.

کارشناس فروش تلفنی

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات