شرکت سرمایه گذاری آبادسازان

  • اینترنت/تجارت الکترونیک/خدمات آنلاین

استخدام کارشناس فروش

عنوان شغلی:
کارشناس فروش
گروه شغلی:
بازرگانی / تجارت
شهر:
همه شهر ها
صنعت:
اینترنت/تجارت الکترونیک/خدمات آنلاین
نوع شغل:
دورکاری
ساعت کاری:
8
سابقه کار:
فاقد سابقه
جنسیت:
مهم نیست
وضعیت سربازی:
مهم نیست
رنج حقوق:
از ا تا 2/5 میلیون تومان
مدرک مورد نیاز:
مهم نیست
رنج سنی مورد نیاز:
هر سنی