نشریه سفیر تجارت

استخدام بازاریابی و تبلیغات

عنوان شغلی:
بازاریابی و تبلیغات
گروه شغلی:
فروش،بازاریابی و تبلیغات
شهر:
همه شهر ها
صنعت:
رسانه / چاپ و نشر
نوع شغل:
تمام وقت
ساعت کاری:
9 تا 16.30
سابقه کار:
فاقد سابقه
جنسیت:
مهم نیست
وضعیت سربازی:
مهم نیست
مدرک مورد نیاز:
مهم نیست
رنج سنی مورد نیاز:
هر سنی

شرح وظایف :

بازاریابی و توسعه بازار