صنایع شیمیایی کرمان زمین

  • کشاورزی
  • تولید و فروش کود های شیمیایی جهت کشاورزی
تولید کننده کودهای مایع و جامد با برند تجاری جنوبگان

کارشناس فروش

همه شهر ها فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش تلفنی

کرمان مهندسی کشاورزی / علوم دامی

کارشناس فروش

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش تلفنی

کرمان فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش حضوری

همه شهر ها فروش،بازاریابی و تبلیغات