جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

بازاریابی و تبلیغات (7 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

گرمسار

کارشناس فروش تلفنی (7 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

گرمسار

کارشناس بازاریابی و فروش (0 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (28 روز پیش)

آموزش / تدریس

تهران

بازاریاب آرایشی بهداشتی (14 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

ویزیتور حضوری (19 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش تلفنی (0 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (1 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

سرپرست فروش (3 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

مدیر بازاریابی (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها