جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

بازاریابی و تبلیغات (2 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

ویزیتور (3 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارگر انبار (3 روز پیش)

خرید/تدارکات/لجستیک/حمل و نقل/انبارداری

تهران

کارشناس فروش حضوری (3 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

ویزیتور / موزع (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی و فروش (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (17 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

منشی (28 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش تلفنی (0 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

مدیر مالی (1 روز پیش)

مالی و حسابداری

تهران