رنگ مشکات

  • تولیدی/صنعتی
  • تولید رنگهای ساختمانی،صنعتی و تینر های فوری
  • www.meshkatpaint.com
شرکت رنگ مشکات در سال 1388 با هدف تولید رنگهای ساختمانی،صنعتی وتینرهای فوری در شیراز آغاز به کار کرد.

کارشناس فروش خانم

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات