شرکت صنایع چوب لاوین مطلق

  • تولیدی/صنعتی
  • تولید انواع مصنوعات چوبی و مبلمان خانگی
  • www.bahar-narenj.com
شرکت صنایع جوب لاوین در ادامه فعالیت شرکت صنایع چوبی بهار نارنج در تولید مبملان از سال 91 در شهر بابل افتتاح گردید و محصولات چوبی لوکس را با طراحی همکارن ترک و دانش آنان تولید و به قیمت یک سوم محصولات ترک و با کیفیتی برابر و بالاتر از آن به بازار داخلی عرضه می نماید. شرکت لاوین در یست و هفتمین نمایشگاه بین الملی مبلمان خانگی HOFEX 2018 برترین تولید کننده داخلی انتخاب و 5 لوح زرین و سیمین از نمایشگاه دریافت کرد.

فروشنده مبملان

بابل فروش،بازاریابی و تبلیغات