استیل صنعت مبین کاسپین

  • تجارت/بازرگانی
  • بازرگانی و تولید متریالهای استنلس استیل
تازه تاسیس ولی با سابقه کار 10 ساله

بازار یاب تلفنی

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات