راگا

  • تجارت/بازرگانی
  • جهت نیروی اداری بابت هماهنگی با بازاریاب ها و چاپ و ارجاع فاکتور نیروی اداری نیازمندیم
  • www.medicalleechco.com
شرکت تولید ی و پخش داروهای گیاهی هستیم

کارشناس فروش تلفنی

تهران فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش حضوری

همه شهر ها فروش،بازاریابی و تبلیغات

منشی

تهران بازرگانی / تجارت

کارشناس بازاریابی و فروش

تهران آموزش / تدریس