مشاورارتباطات پيام

  • بازاریابی و تبلیغات
  • توليد سالنامه هاي اختصاصي
  • Www.payamgraphic.com
از سال ١٣٧٨ تبليغات/گرافيك/ارتباطات توليد سالنامه هاي اختصاصي دارا بودن رزومه درخشان در همكاري با بانكها و بيمه هاي كشور

سرپرست فروش

همه شهر ها فروش،بازاریابی و تبلیغات