جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

منشی و کارمند اداری (9 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

کارشناس فروش تلفنی (5 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

منشی و کارمند اداری (5 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

مسئول دفتر (5 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

کارشناس فروش تلفنی (22 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

منشی فروش (30 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

منشی (0 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

همه شهر ها

مسئول دفتر (30 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

مسئول دفتر (0 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

مسئول دفتر (14 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور