جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس فروش تلفنی (16 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

منشی فروش (24 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

منشی (25 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

همه شهر ها

مسئول دفتر (24 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

مسئول دفتر (25 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

مسئول دفتر (8 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

کارشناس اداری (5 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران