جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

انباردار (17 روز پیش)

خرید/تدارکات/لجستیک/حمل و نقل/انبارداری

رباط کریم

کارگر انبار (28 روز پیش)

خرید/تدارکات/لجستیک/حمل و نقل/انبارداری

تهران

کارشناس کنترل موجودی انبار شیراز (18 روز پیش)

خرید/تدارکات/لجستیک/حمل و نقل/انبارداری

شیراز