جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارمند تولید (17 روز پیش)

مهندسی صنایع/مدیریت تولید/مدیریت پروژه/مدیریت عملیات

رباط کریم

کارشناس برنامه ریزی (29 روز پیش)

مهندسی صنایع/مدیریت تولید/مدیریت پروژه/مدیریت عملیات

تهران

کارشناس تضمین کیفیت شیراز (18 روز پیش)

مهندسی صنایع/مدیریت تولید/مدیریت پروژه/مدیریت عملیات

شیراز