جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس فروش و بازاریابی (2 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

بازاریابی و تبلیغات (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش و بازاریابی (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

سوپروایز (27 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

بازاریابی و تبلیغات (2 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (15 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (22 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (22 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (27 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران