جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

مدیر اجرایی (12 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

فروشنده کاشی (14 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

آمل

کارشناس فروش تلفنی (20 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

سرپرست فروش و کارشناس فروش (کرمان) (27 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی و فروش (4 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش حضوری (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

فروشنده سرویس خواب (4 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس تبلیغات و فضای مجازی (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

رباط کریم

کارشناس فروش خانم (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

رباط کریم