جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس فروش تلفنی (30 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (1 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

سرپرست فروش (2 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

مدیر بازاریابی (15 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش تلفنی (28 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

ویزیتور (26 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

بازاریابی و تحقیقات بازار (3 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

یزد

بازاریابی و تحقیقات بازار (3 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کرمان

بازاریابی و تحقیقات بازار (3 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی و فروش (23 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اصفهان