جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس فروش خانم (11 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

رباط کریم

کارشناس فروش (12 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (29 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

بازاریاب حضوری(ویزیتور) (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

مدیر فروش (13 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

مدیر فروش (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی و فروش (27 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش و بازاریابی (27 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اصفهان

کارشناس فروش شهرستان (28 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

بازاریاب و ویزیتور (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها