جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس بازاریابی میدانی (12 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (12 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش حضوری (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش تلفنی (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (18 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (29 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (0 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (2 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

بازار یاب تلفنی (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

ویزیتور حضوری بلوک شرق تهران (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها