جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

بازاریاب حضوری(ویزیتور) (2 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

فروشنده مبملان (12 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش حضوری (9 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

همه شهر ها

کارشناس فروش (13 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

منشی (19 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش (30 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس بازرگانی (10 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش تلفنی (13 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس تحقیق و توسعه بازار (25 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش تلفنی (0 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران