جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

بازاریاب حضوری(ویزیتور) (4 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

فروشنده مبملان (11 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش حضوری (8 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

همه شهر ها

کارشناس فروش (12 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

منشی (18 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش (1 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس بازرگانی (9 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش تلفنی (12 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس تحقیق و توسعه بازار (24 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش تلفنی (2 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران