جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

بازاریاب حضوری(ویزیتور) (24 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

فروشنده مبملان (3 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش حضوری (0 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

همه شهر ها

کارشناس فروش (4 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

منشی (10 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش (22 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس بازرگانی (1 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش تلفنی (5 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس تحقیق و توسعه بازار (16 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش تلفنی (23 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران