جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

بازاریابی و تبلیغات (9 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

گرمسار

کارشناس بازاریابی و فروش (16 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

اراک

بازاریاب حضوری(ویزیتور) (0 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

فروشنده مبملان (10 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش حضوری (7 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

همه شهر ها

کارشناس فروش (11 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

منشی (17 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش (28 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس بازرگانی (8 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش تلفنی (11 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران