جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس فروش (26 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش (26 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

قزوین

کارشناس فروش (26 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

کرج

کارشناس فروش (28 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

همه شهر ها

کارشناس فروش (23 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

همه شهر ها

مدیر بازاریابی و تحقیقات بازار (30 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

همه شهر ها

کارشناس بازرگانی (30 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (17 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش (18 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش تلفنی (9 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

همه شهر ها