جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

مدیر فروش (18 روز پیش)

آموزش / تدریس

همه شهر ها

کارشناس فروش حضوری (18 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (24 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش (25 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس بازاریابی (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

رباط کریم

کارشناس برنامه ریزی (27 روز پیش)

مهندسی صنایع/مدیریت تولید/مدیریت پروژه/مدیریت عملیات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (28 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کرمان

کارشناس فروش (28 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش تلفنی (17 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (23 روز پیش)

آموزش / تدریس

همه شهر ها