جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس فروش نمایندگی ها شیراز (21 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شیراز

مدیر فروش منطقه شیراز (21 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شیراز

کارشناس بازاریابی تجاری شیراز (21 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شیراز

کارشناس برنامه ریزی فروش شیراز (21 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شیراز

کارشناس تولید شیراز (21 روز پیش)

مهندسی شیمی / صنایع غذایی

مدیر تیم فروش (23 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اراک

کارشناس فروش حضوری (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

قم

کارشناس فروش حضوری (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

ساری

کارشناس فروش حضوری (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

مشهد