جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

مسئول دفتر (13 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

کارشناس بازاریابی و فروش (13 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

بازاریابی و تبلیغات (14 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

مدیر فروش شهرستان (20 روز پیش)

آموزش / تدریس

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (20 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (21 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

نماینده فروش (22 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

مدیر شعب آموزشگاه (26 روز پیش)

مدیر کسب و کار / مدیر اجرایی / مدیر کارخانه

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (28 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

مدیر منابع انسانی (28 روز پیش)

منابع انسانی

تهران