جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس بازاریابی و فروش (9 روز پیش)

آموزش / تدریس

همه شهر ها

کارشناس فروش (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش حضوری (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش خانم (27 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (1 روز پیش)

مهندسی کشاورزی / علوم دامی

کرمان

کارشناس فروش (1 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش تلفنی (2 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

همه شهر ها

کارشناس فروش حضوری (2 روز پیش)

پزشکی / پیراپزشکی/پرستاری

تهران

بازاریاب اصفهان (2 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

اصفهان

بازاریاب تلفنی (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران