جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس بازاریابی میدانی (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی و فروش (10 روز پیش)

آموزش / تدریس

تهران

منشی (10 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش حضوری (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش تلفنی (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (12 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش (22 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش تلفنی (23 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران