جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

بازار یاب تلفنی (12 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

ویزیتور حضوری بلوک شرق تهران (13 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

سرپرست فروش (15 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس مهندسی بازاریابی و فروش (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

منشی (18 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

بازاریابی و تبلیغات (23 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

استخدام بازاریاب تلفنی (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

بازاریابی و تبلیغات (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

ویزیتور (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران