جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس تحقیق و توسعه بازار (22 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش تلفنی (29 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

سوپروایز (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

بازاریابی و تبلیغات (11 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (0 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (1 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش (13 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش (14 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران