جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

صندوق دار آقا (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس آموزش (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

سرپرست تحقیقات میدانی (25 روز پیش)

پژوهش

تهران

رئیس حسابداری (1 روز پیش)

مالی و حسابداری

قدس

مسئول دفتر (2 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

کارشناس بازاریابی و فروش (2 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

بازاریابی و تبلیغات (3 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

مدیر فروش شهرستان (8 روز پیش)

آموزش / تدریس

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران