جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس بازاریابی و فروش (12 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس فروش (13 روز پیش)

بازرگانی / تجارت

تهران

کارشناس بازاریابی (13 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

رباط کریم

کارشناس برنامه ریزی (15 روز پیش)

مهندسی صنایع/مدیریت تولید/مدیریت پروژه/مدیریت عملیات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کرمان

کارشناس فروش (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش تلفنی (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (12 روز پیش)

آموزش / تدریس

همه شهر ها

کارشناس فروش (12 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش حضوری (26 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها