INFP

رویاپرداز

احساسی درون ریز با شهودی برون ریز 

واژگان کلیدی

 معتقد به ارزش ها، بامحبت، آرام، دلسوز، به دنبال معنا و هماهنگی، خلاق، آرمان گرا، کمک کننده همدل، کنجکاو، عاشق ایده ها، زبان و نوشتن، انطباق پذیر

INFP ها در یک نگاه

 افراد دارای تیپ شخصیتی INFP به دنبال هماهنگی درونی هستند و آرمانگرایی و محبت عمیقی دارند. محبت و علاقه شدید اما آرام آنها اغلب در روابط شان با دیگران نمایان می شود. INFP ها همچنین ممکن است با ایده ها و پروژه ها یا هر درگیری دیگری که از نظر آنها مهم است ارتباط احساسی برقرار کنند. INFP ها اغلب در صحبت کردن و برقراری ارتباط ماهر هستند، و به طور طبیعی جذب ایده هایی می شوند که نشان از توجه به ظرفیت های انسانی دارند. INFP ها در دنیای درونی ارزش ها و ایده آل های شان زندگی می کنند، اما آنچه دیگران در دنیای بیرون اغلب در مورد آنها با آن برخورد می کنند، انعطاف پذیری و درگیری ذهنی آنها با احتمالات گوناگون آینده و ایده های جدید است.

مشاغل پیشنهادی

مشاغل پیشنهادی گروه INFP

مشاغل گروه خلاق و هنری

نقاش، نویسنده، شاعر،رمان نویس،ناشر، سردبیر و روزنامه نگار، ویراستار،آرشیتکت، بازیگر، موسیقیدان، آهنگساز،گرافیست، طراح صحنه، طراح داخلی

مشاغل گروه آموزش و مشاوره

استاد دانشگاه، پژوهشگر، روانشناس بالینی، مشاور، مشاور تحصیلی، مشاور شغلی، مددکار اجتماعی،مشاور ترک اعتیاد

کتابخانه دار، معلم، مترجم

مشاغل گروه مذهبی

روحانی،کشیش، مبلغ دینی، مدرس دینی

مشاغل گروه مراقبتهای بهداشتی

متخصص تغذیه، فیزیوتراپ، مددکار اجتماعی، متخصص گفتاردرمانی، ماساژ درمانگر، متخصص ژنتیک

مشاغل گروه توسعه سازمانی

مدیر منابع انسانی، مشاور توسعه و بهسازی سازمانی، مشاور نیروی انسانی

مشاغل گروه تکنولوژی

مدیر روابط مشتریان، مشاور تکنولوژی، مدیر پروژه

، تهیه کننده نرم افزارهای آموزشی

ویژگی های اصلی

 INFP ها، از یک دیدگاه بسیار شخصی و آرمانگرایانه به جهان و رویدادهای آن می نگرند. INFP ها ایده آل های شان را پیگیری می کنند و میل شدید آنها به پیدا کردن جایگاه شان در جهان و ابراز این که چه کسی هستند می تواند شکل یک جست وجو به خود بگیرد. INFP ها به دنبال معنا هستند؛ آنها در زندگی، کار و در روابط شان با دیگران به دنبال معنی ها امیگردند. آنها نیاز شدیدی به داشتن سهمی مهم در جهان و گذاشتن تاثیر روی زندگی آن‌هایی دارند که برای‌شان مهم هستند؛ در عین حال مشاهده‌گران آرام افراد و در کل بشریت اند.

افراد و روابط از نظر آن‌ها مهم ترین چیز در دنیا هستند و همخوانی روابط برای INFP ها از اهمیت بالایی برخوردار است.آن‌ها بسیار نگران و دلواپس تاثیر تصمیمات‌شان روی افراد هستند، نه تنها روی کسانی که برای آن‌ها مهم هستند بلکه روی خودشان و همچنین ارزش‌هایشان. INFP ها میل شدیدی به هماهنگی با دیگران دارند؛ موردی که ممکن است گاهی اوقات مانع از این شود که نیازهای خودشان را برآورده کنند. محبت، صمیمیت و ارزشی که آنها برای روابط قائل هستند به سختی نزد دیگران ابراز می شود و ممکن است بلافاصله برای افرادی که در زندگی آنها هستند، واضح و آشکار نباشد. INFP ها ممکن است از بیرون حتى قدری بی احساس یا گوشه‌گیر به نظر بیایند، هر چند با توجه به صمیمیت و وفاداری عمیقی که خود آن‌ها از درون احساس می‌کنند، از اینکه دیگران چنین نظری درباره آن‌ها داشته باشند تعجب می کنند.

ویژگی های پشتیبان

کارکرد شهودی INFP ها به کارکرد احساسی‌شان، تمرکزی مربوط به آینده در اختیارشان قرار می‌دهد و آن‌ها را به سمت مسائل انتزاعی و معناگرایانه می‌کشاند. با این حال، کارکرد شهودی همیشه در درجه دوم و بعد از بها دادن به دیگران و محبت کردن به آن‌ها قرار دارد، خصلتی که ویژگی اصلی این افراد است. جهت گیری آن‌ها به سمت آینده گاهی در آرزوی آن‌ها برای کمک کردن به دیگران در زمینه آشکار کردن استعدادهای بالقوه شان نمود پیدا می‌کند. کارکرد شهودی آن‌ها همچنین ممکن است در فعالیت‌های خلاقانه بروز پیدا کند، یا به صورت علاقه به ارتباط کلامی خود را نشان دهد. INFP ها اغلب استعداد خاصی در نوشتار و گفتار دارند و عموما درک خوبی از نکات ظریف دارند.

ارزش ها و انگیزه ها

 INFP ها هم در زندگی درونی، و هم در زندگی بیرونی و روابط شان به دنبال هماهنگی هستند. نیاز عمیق و میل شدید آن‌ها به هماهنگی می‌تواند گاهی خود را به شکل دغدغه خاطر برای برقراری صلح و آرامش و پرهیز از جنگ نشان دهد. با بالغ شدن، آنها روشنفکر و طرفدار برابری حقوق خواهند بود.

INFP ها آزادی عمل می خواهند تا بر اساس ایده آل های شان زندگی کنند. آنها تنوع را در زندگی شان دوست دارند و اغلب جذب زمینه هایی از فعالیت می‌شوند که بتوان مستقل کار کنند. انعطاف پذیری معمولا مشخصه اصلی رفتار آن‌ها در جهان خارج است. آن‌ها ممکن است خیلی زود از یکنواختی، ساختار و قوانین خسته و دلسرد شوند.

آن‌ها در ابراز خلاقانه حس درونی‌شان هم به فرم و هم به محتوا توجه دارند و خلاقیت آنها اغلب وسیله ای برای در میان گذاشتن ارزش ها و ایده آل های شان است. INFP ها شديدا جذب تجارب بشری با همه شادی ها و غم های آن می‌شوند و از تجربه کردن آن لذت می برند، چیزی که در کارهای هنرمندان، موسیقی دانان، نویسندگان و فیلم سازان در طول تاریخ نمایانگر است.

 یادگیری و کار

INFPها اگر علاقمند باشند، ممکن است استعدادهای شان را در زمینه های نوشتن، روزنامه نگاری، یا زبان‌های خارجی بروز دهند. اید‌ه‌ها و نوشته‌های آن‌‎ها مفهومی و استعاری است و در عین حال به اصول جهانی و ارزش‌ها توجه ویژه دارند. اما نوشته‌های آن‌ها اغلب لحن شخصی و صمیمی دارد. بسیاری از INFP ها عشق عمیقی به مطالعه دارند و لذت فراوانی از آن می‌برند. آن‌ها در مورد موضوعاتی که برای‌شان اهمیت دارد از آنجا که خلاقیت اغلب برای INFP ها اهمیت دارد، ممکن است علایق هنری یا توجه ویژه‌ای به مسائل زیباشناختی داشته باشند و اغلب مشغول کار در هنرهای زیبا باشند.

INFP ها با ایده ها و احتمالات جدید هیجان زده می شوند، به خصوص هنگامی که این موارد مربوط به زندگی انسان‌ها باشد. در نتیجه INFP ها وارد حیطه هایی همچون مشاوره نیز می شوند، جایی که در آن می توانند از علاقه و محبت‌شان به دیگران و درک شان نسبت به احتمالات گوناگون استفاده کنند. چنانچه این افراد به مسائل آکادمیک علاقه داشته باشند، احتمالاً در حیطه‌هایی همچون ادبیات، روان شناسی، هنر و علوم پایه نیز یافت می‌شوند. معنویت می‌تواند نقش عمده ای در زندگی آنها ایفاء کند، زیرا آن‌ها به دنبال ارتباط شخصی با چیزی بزرگتر از خودشان هستند و اغلب در شغل‌های معنوی و مذهبی دیده میشوند.

روابط

 INFP ها در روابط شان اغلب افرادی انطباق پذیر هستند که آرام و بی‌صدا محبت و حساسیت‌شان به دیگران را ابراز می‌کنند. احساسی بودن آن‌ها در واکنش همدلانه شدید آن‌ها به شادی ها و رنج های دیگران و نیازمندان دیده می‌شود. تعهد، وفاداری، عشق و همچنین خانواده و بچه‌ها اغلب اهمیت زیادی برای آن‌ها دارند. به طرزی جالب، آن‌ها ممکن است عاشق مفهوم عشق باشند و چنانچه به رشد کافی نرسیده باشند، ممکن است منفعل شده و در انجام اقدامات محبت آمیز و از روی توجه ناکام بمانند. با این که INFPها درکی قوی از صحیح و غلط دارند، در ظاهر افرادی بسیار صبور هستند؛ با این حال، چنانچه به ارزش‌های آن‌ها بی احترامی کنید حتماً به شما خواهند گفت. بدون رشد کافی، INFP ها ممکن است قادر نباشند نیازهای شان را به روشنی ابراز کنند و بنابراین دیگران ممکن است به واسطه‌ی  این که نمی دانند چه چیزی را دقیقا نقض کرده‌اند که برای INFP ها مهم است، گیج، سردرگم یا ناامید شوند.

رشد

 توسعه کارکرد شهودی برون ریز برای INFP ها لازم است آن‌ها کمک کند تا پذیرای ایده ها، اطلاعات، و تجربیات جدید باشند. در غیر این صورت آنها ممکن است عمیقا چیزی را احساس کنند، اما دست به اقدام نزنند. یا ممکن است نفهمند که آیا باورهای آن‌ها در دیگران حقیقت دارد یا نه. در نتیجه، درک عمیق‌شان نسبت به امور صحیح و غلط ممکن است به این منجر شود که دیگران احساس کنند آنها معلم اخلاق هستند. توسعه کارکرد شهودی همچنین به INFP ها راه های گوناگونی برای پیگیری ایده آل های شان می دهد. بدون این توسعه، انرژی INFPها درون آن‌ها محدود خواهد شد و به واسطه‌ی نگرانی به خاطر مقوله های بی‌معنا هدر خواهد رفت. آن‌ها ممکن است وارد مقوله هایی شوند که آن‌قدر بزرگ است که نفهمند از کجا باید شروع کنند یا این که چگونه روی آن تأثیر بگذارند. توسعه‌ی کارکردهای حسی و تفکری به آن‌ها کمک خواهد کرد نگاهی واقع بینانه و دقیق بر اساس واقعیت به برنامه های‌شان بیندازند و به آن‌ها اقتدار لازم را برای محقق ساختن ایده آل‌های‌شان بدهد.

از آنجا که INFP ها اغلب جذب احتمالات جدید می شوند و همچنین در گفتن «نه» مشکل دارند، ممکن است «لقمه ای بزرگ تر از دهان شان بردارند». آن‌ها ممکن است پروژه‌های زیادی را شروع کنند و نتوانند هیچ یک از آن‌ها را با موفقیت تکمیل کنند. تحت استرس، آن‌ها ممکن است سخت گیر و کمال‌گرا شوند، احساس بی‌کفایتی و ناکارآمدی کنند و خودشان را نقد کرده و از خودشان ایراد بگیرند. تحت استرس زیاد و در تضادی تعجب برانگیز با سبک صبور و با محبت همیشگی‌شان، آن‌ها ممکن است حتی در ظاهر نیز نسبت به دیگران انتقادی شوند و احساس کنند دیگران نتوانسته‌اند ایده آل‌هایی را که INFP ها برای آنها تعیین کرده اند برآورده کنند.

منبع: 

تیپ شخصیتی شما

 اثری از: چارلز مارتین

مترجم: سید مرتضی نظری